Skip to content
 

23. mail toimub lauamängude mitmevõistlus.

Jõgeva Kabeklubi 2010.a. lahtised meistrivõistlused
lauamängude mitmevõistluses.

1. Eesmärk.
Tähistada Eesti kabe 100-ndat tegevusaastat.
Populariseerida ja hoogustada lauamängude harrastamist Eestis, luua eeldused Eesti lauamängude mitmevõistluse karikavõistluste läbiviimiseks.
Taastada Jõgevamaa traditsioone lauamängudega tegelemisel.

2. Aeg, koht ja registreerimine.
Võistlused toimuvad 23. mail 2010.a. Jõgeva spordihoones Virtus (Jõgeva, Aia 40). Saabumine ja registreerimine võistluspaigas kella 9.30-10-ni.
Väljaspoolt Jõgevamaad osavõtvail võistlejail teostada eelülesandmine hiljemalt 20. maiks meilitsi unoplakk1944@mail.ru või telefonil 53454311.

3. Osavõtjad ja programm.
Osavõtt võimaldatakse kõigile soovijaile. Tervisliku seisundi eest vastutab võistleja ise.
Võistlusklassid:
– naised kuni 54 a. (1956.a. ja hiljem sündinud) ja 55+ (1955.a. ja varem sündinud)
– mehed kuni 59 a. (1951.a. ja hiljem sündinud), 60-69 a.(1941.a.-1950.a. sündinud) ja 70+ (1940.a. ja hiljem sündinud)
– neiud (1992.a. ja hiljem sündinud)
– noormehed (1992.a. ja hiljem sündinud)

4. Korraldamine ja tulemuste arvestamine.
Võistlused korraldab Jõgeva Kabeklubi. Võistluste peakohtunikuks on Ülar Poom.
Rakendatakse Eestis kehtivaid male, kabe, lauatennise ja koroona võistlusmäärusi. Mängitakse kuni 8 osavõtjaga ringsüsteemis, 9-11 võistlejaga 5 vooru ja 12 ning enama võistlejaga 7 vooru šveitsi
süsteemis. Males on mõtlemisajaks 5 min.+3 sek. käigule ja kabes 3 min.+2 sek. käigule partiile (mõlemas mänguliigis mängitakse 2 partiid. Koroonas mängitakse 2 geimi ja lauatennises 2 setti a 11 punktini. Paremus määratakse punktide kogusummaga, kusjuures võit igas mänguliigis annab 1, viik 0,5 ja kaotus 0 punkti.
Võrdsete punktide korral arvestatakse Bucholtzi koefitsienti, selle võrdsuse korral progresseeruvat koefitsienti.

5. Inventar.
Igal võistlejal võtta kaasa koroona kii, lauatennise reket ja pall ning vahetusjalatsid.

6. Autasustamine.
Iga vanuseklassi kolme paremat autasustatakse diplomi ja medaliga.

7. Majandamine.
Võistluste läbiviimisega seotud kulud kaetakse osaliselt osavõtumaksust, mis on 50 EEK osavõtja kohta. Tasuda saab sularahas võistluspaigas või ülekandega Jõgeva Kabeklubi a/a 221044660780 Swedbankas. Lähetusega seotud kulud kannavad osavõtjad või neid lähetav organisatsioon.

8. Üldiselt.
Käeolevas juhendis määratlemata küsimused lahendab peakohtunik koos Jõgeva Kabeklubiga.
 

Lisa kommentaar