Skip to content
 

Head kabeaastat 2011!

Jõgeva Kabeklubi juhatus tänab oma sponsoreid, toetajaid, klubi liikmeid, meie üritustel osalejaid, Jõgeva Linnavalitsust, Jõgeva Maavalitsust, Eesti Kultuurkapitali Jõgevamaa ekspertgruppi ja Jõgevamaa Spordiliit Kaljut meile osutatud abi ja toetava suhtumise eest 2010.a.
Meie klubil ei läinud kõik lootuspäraselt, kuid polnud ka olulisi tagasilööke. Jõgeva Kabeklubi korraldas 2010.a. Eesti meistrivõistlused 64-r. kabes ja ESVL individuaal-võistkondlikud meistrivõistlused 64-r. kabes. Tõsiseks proovikiviks oli rahvusvahelise turniiri Jõgeva 2010 64-r. kabes läbiviimine, samuti pargikabe võistluse korraldamine. Meie asetus Eesti kabemaastikul suurenes. Noormängija Jakko Koort osales noorte MM-il, Uno Plakk veteranide EM-il.
Rahaliste vahendite kaasamine eelarvesse suurenes 2009.a. võrreldes neljakordseks. Suur oli klubi liikmete ja juhatuse toetus, samuti sponsorabi. Õnnestus suurendada noortega tehtava töö osakaalu.
2011.a. õnnestumine eeldab meie kõigi ühispingutusi. Klubi liikmeskond on täienemas tippkabetajaga, oleme seadnud oma eesmärgiks tõhustada tööd noortega. Võistluskalendri äärmine tihedus ja koondumine aasta algusse raskendab süsteemipõhist tööd, kuna võimalikud riiklikud toetused ei avane sellise kiirusega ja enamikel juhtudel pole neil tagasiulatuvat mõju.
Klubi juhatus vaagis tekkinud olukorda ja planeerib üldkoosoleku kokkukutsumise hiljemalt aprillikuusse, seda tingib aastaaruande kinnitamise vajadus. Klubi juhatus tänab kõiki klubi liikmeid, kes tasusid täies mahus 2010.a. liikmemaksu – 300 EEK. Olgu siinjuures ära toodud nende kõigi nimed liikmepiletite väljaandmise järjekorras: klubi moodustajad ja juhatuse liikmed (Ülar ja Urmas Poom, Uno Plakk), Pilleriin Visk, Kalle Lokk, Kaljo Siimer, Rein Orav, Aime Laur, Urmas Visk, Lembit Maidla, Arne Rebane, Jaan Peets, Kaarel Ots, Mihkel-Kalju Tammeveski ja Aivar Roosiõis. Liikmemaksu suurus 2011.a. on 19,15 EUR ja boonusena neile, kes tasuvad liikmemaksu I kvartalis 18 EUR. Liikmemaksu arvel katame endiselt sõite lahtistele turniiridele ja osavõtumaksude tasumist. Samuti pöördume kõigi klubi liikmete poole üleskutsega püüda võimalikult palju osa võtta klubi egiidi all korraldatavatest võistlustest (avaüritusena klubi seeriavõistluse I etapp 16. jaanuaril kell 10).

Jõgeva Kabeklubi juhatus

Lisa kommentaar